Земельне законодавство та його завдання

Земельне законодавство та його завдання

Земельне законодавство та його завдання

Земельне законодавство та його завдання1. Земельне законодавство включає цей Кодекс, інші нормативно-правові акти у галузі земельних відносин.

2. Завданням земельного законодавства є регулювання земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання та охорони земель.

Коментар ст. 4

До ч. 1.

Адвокаты: юридическая помощь и защита

Термін «земельне законодавство» може вживатися у різних значеннях.

У ч. 1 ст. 4 ЗКУ під поняттям «земельне законодавство» законодавець мав на увазі сукупність нормативно-правових актів, що регулюють земельні відносини.

При цьому термін «земельне законодавство», вочевидь, вживається у широкому розумінні, охоплюючи нормативно-правові акти, що містять хоча б одну норму,

спрямовану на регулювання земельних відносин (у вузькому розумінні земельне законодавство включає лише ті акти, що спеціально спрямовані на регулювання земельних відносин).

Акти земельного законодавства також можна згрупувати відповідно до кола врегульованих питань.

закріплено завдання та мету земельного законодавства

До ч. 2.

У ч. 2 коментованої статті законодавчо закріплено завдання та мету земельного законодавства.

Викликає сумнів коректність закріплення «регулювання земельних відносин» як завдання земельного законодавства, оскільки саме по собі врегулювання відносин не вирішує ніяких завдань.

На жаль, такий зміст ч. 2 ст. 4 ЗКУ справді відбиває реально існуючу та стійку тенденцію у земельному законодавстві — прийняття нормативно-правових актів заради самих себе.

Законодавче закріплення мети земельного законодавства («забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави,

раціонального використання та охорони земель») має певне практичне значення, оскільки може спрямовувати тлумачення актів земельного законодавства.

Через вади законодавчої техніки, поспішність прийняття багатьох нормативно-правових актів їх текст, «буква закону» не завжди відповідають справжній волі

законодавця або іншого правотворчого органу. Земельне законодавство та його завдання

Метою тлумачення є з’ясування дійсної волі законодавця. Земельне законодавство та його завдання

Отже, крім буквального тлумачення, можуть бути застосовані розширене або звужене тлумачення правової норми. Земельне законодавство та його завдання

При застосуванні останніх двох видів тлумачення це обов’язково має виправдовуватися «духом закону» — принципами права, метою прийняття закону.

Між тим, звичайно, мета закону визначається не лише положеннями коментованої частини. Земельне законодавство та його завдання