Збереження права на землю сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, особистих селянських і фермерських господарств

Збереження права на землю сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, особистих селянських і фермерських господарств

Збереження права на землю сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, особистих селянських і фермерських господарств

Збереження права на землю сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, особистих селянських і фермерських господарств

Сільськогосподарські підприємства, установи та організації, особисті селянські і фермерські господарства, які об’єднуються в асоціації та інші організаційно-

правові форми, зберігають право на свої земельні ділянки, якщо інше не передбачено договором.

Коментар ст. 27 Збереження права на землю сільськогосподарських підприємств, установ та організацій

Коментована стаття виглядає як виняток з якогось правила.

Адвокаты: юридическая помощь и защита

Втім, правила, з якого треба було б робити такий виняток, насправді не існує. Майно передається об’єднанню підприємств не автоматично, а на основі

установчого договору або рішення про утворення об’єднання (ч. 2 ст. 123 ГКУ).

Відповідно, за відсутності вказівки у договорі або рішенні положення про об’єднання майна, права на майно, у т. ч. на земельні ділянки, до об’єднання не переходять. З огляду на сказане положення статті є цілком зайвими.

Консультація адвоката з питань нерухомості

Широко коло питань в діючому законодавстві пов»язане з об»єктами нерухомості.

Як на стадіі планування, так і на стадії ввода в єксплуатації обєктів нерухомості, а також і самого володіння, користування та розпорядженя (права власності).

Право власності в судовому порядку
правовая экспертиза предоставленных документов;
ознакомление с материалами дела в суде;
сбор и фиксация доказательств по делу;
определение правовой позиции по делу;
составление искового заявления (отзыва на исковое заявление, апелляционной, кассационной жалоб);
непосредственное представительство в судебном процессе;
обжалование решений в вышестоящих инстанциях на всех стадиях судебного процесса;
участие в ходе исполнения решения суда в исполнительной службе.
Консультація адвоката в кримінальному проваджені
Консультація адвоката в цивільному провадженні.
Представництво в органах місцевого самоврядування

Майнові спори є складаною та відповідальною категорією судових справ, адже спір стосується конкретного майна, яка належить або повинно належати особі. Ціна майна завжди є значною, тому Ви повинні розуміти за що необхідно боротись, а що можете втратити.
До майнових спорів відносяться суперечки про майнові відносини щодо:

  • придбання нерухомості,
  • визнання права власності, в тому числі на самочинне будівництво,
  • усунення перешкод у користуванні чи розпорядженні майном,
  • витребування майна з чужого незаконного володіння,
  • поділ майна, що є у спільній власності,
  • припинення права на частку у спільному майні,
  • звільнення майна з-під арешту,
  • визнання недійсними актів органів державної влади, повернення майна з чужого  незаконного володіння.

Якщо у Вас виникло бажання продати будинок, земельну ділянку, квартиру, або їх подарувати комусь із родичів, або ж здати в оренду, але Ви не володієте

достатньою правовою інформацією у цій сфері – адвокат(и) з нерухомості нададуть Вам або Вашим знайомим, родичам кваліфіковану усну або письмову

юридичну консультацію з нерухомості, складуть проекти необхідних юридичних документів (договорів, угод), проведуть експертизу наявних

правовстановлюючих документів на нерухоме майно, складуть документи для звернення в суд, представлять Ваші інтереси та права в суді по спорах, пов’язаних з нерухомістю.

Також наші адвокати з нерухомості у Харкові та Харківської області допоможуть Вам у зверненні стягнення на нерухоме майно, допоможуть в накладення

арештів та заборон на спірне нерухоме майно, здійснять повний аналіз, збір та підготовку необхідних юридичних документів для укладання того чи іншого договору у сфері нерухомості.