Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин

Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин

Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин

Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин

Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин визначаються міськими радами.

Коментар cт. 11

Згідно із ч. 5 ст. 140 Конституції України «питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад».

Адвокаты: юридическая помощь и защита

Конституційний Суд України

Як роз’яснив Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 13.07.2001 N 11-рп/2001 у справі про адміністративно-територіальний устрій81, таке

формулювання включає повноваження міських рад щодо «визначення обсягу і меж повноважень районних рад».

Таким чином, коментована стаття відтворює положення Конституції України по відношенню до окремої галузі — земельних відносин.

Повноваження міськи рад

При цьому Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» навіть у спеціальній статті (ст. 41 «Особливості повноважень районних у містах

рад та їх виконавчих органів») не містить спеціальних положень, що визначали б обсяг і межі повноважень районних у містах рад у галузі

земельних відносин. Є лише процедурні вимоги. Передбачено, що обсяг і межі повноважень районних у місті рад у разі їх створення визначає міська рада

виключно на своєму пленарному засіданні (ч. 2 ст. 26) «за узгодженням з районними у містах радами з урахуванням загальноміських інтересів та

колективних потреб територіальних громад районів у містах» (ч. 3 ст. 41). «Визначений міськими радами обсяг повноважень районних у місті рад та їх

виконавчих органів не може змінюватися міською радою без згоди відповідної районної у місті ради протягом даного скликання» (ч. 4 ст. 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Немає ніяких сумнівів, що районним у містах радам можуть бути надані лише ті повноваження, що законом віднесені до самоврядних повноважень

відповідної міської ради. Спірним питанням є те, чи можливе делегування районним у містах радам повноважень, які згідно із законом повинні

вирішуватися виключно на пленарних засіданнях місцевих рад. Вважаємо, що таке делегування закону не суперечить, оскільки положення щодо

делегування є спеціальними щодо вимоги розглядати певні питання лише на пленарному засіданні відповідної ради.

В Україні існує практика делегування районним у містах радам повноважень щодо розпорядження земельними ділянками. Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин

Наприклад, нечинним нині рішенням Київської міської ради N 164/885 від 08.06.2000 «Про передачу окремих повноважень районним в м. Києві радам з

питань регулювання земельних відносин»82 районним радам передавались повноваження щодо надання в оренду земельних ділянок для розміщення т. з.

«малих архітектурних форм» (кіосків тощо) та для городництва. Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин

На даний час в м. Києві, яке має районний поділ, рішенням Київради від 09.09.2010 N 7/4819 ліквідовані районні у місті ради, що стало можливим

завдяки внесенню змін до Закону України «Про столицю України — місто-герой Київ». Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин