Обов’язок зі сплати податку за земельну ділянку

Обов’язок зі сплати податку за земельну ділянку —  висновок ВСУ

Обов’язок зі сплати податку за земельну ділянку

Обов'язок зі сплати податку за земельну ділянку

 

про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення

До нового власника об’єкта нерухомості переходить обов’язок зі сплати податку за земельну ділянку, на якій розташоване це майно

Такого висновку дійшов ВСУ за результатами перегляду судових рішень у справі за позовом товариства про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення.

http://povestka.com.ua Реальна допомога у кримінальному провадженні. Адвокат. Обов’язок зі сплати податку за земельну ділянку

ДПІ за результатами перевірки встановила порушення

Відповідно до обставин справи ДПІ за результатами перевірки встановила порушення позивачем вимог Закону України «Про плату за землю»,

Податкового кодексу України, оскільки товариством занижено грошові зобов’язання з орендної плати за землю та збільшила позивачу суму податкового зобов’язання за платежем «орендна плата юридичних осіб».

Товариство з податковим повідомленням-рішенням не погодилось, вказувало, що внаслідок відчуження ним частини нерухомого майна право

користування земельною ділянкою пропорційно до частки права власності на об’єкт нерухомого майна перейшло до третіх осіб, у зв’язку з чим позивач не

зобов’язаний сплачувати орендну плату за ту частину земельної ділянки, користування якою припинено.

позивач неодноразово звертався Обов’язок зі сплати податку за земельну ділянку

Обов'язок зі сплати податку за земельну ділянкуПочинаючи з 2003 року позивач неодноразово звертався до міської державної адміністрації з метою розподілу земельної ділянки між новими

власниками об’єкта нерухомості та внесення змін до договору оренди земельної ділянко від, проте це питання не було вирішено.

Суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги, з чим погодився і апеляційний адміністративний суд.

Суди виходили з того, що оскільки позивач частково відчужив належне йому на праві власності нерухоме майно третім особам, то обов’язок зі сплати

орендної плати за земельну ділянку у повному обсязі, на якій розташований об’єкт нерухомості, у нього відсутній.

з такими рішеннями не погодився ВАСУ Обов’язок зі сплати податку за земельну ділянку

Проте з такими рішеннями не погодився ВАСУ, скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій, а у позові відмовив.

ВАСУ дійшов висновку про правомірність оскаржуваного податкового повідомлення-рішення та зазначив, що перехід права власності на майно до

іншої особи не звільняє орендаря земельної ділянки від обов’язку зі сплати орендної плати за неї на підставі відповідного договору оренди.

А розмір орендної плати буде змінено тільки після внесення змін до підписаного з позивачем договору оренди в частині зміни розміру земельної

ділянки або підписання нового договору оренди земельної ділянки пропорційно до частки нежитлових приміщень, що належать позивачу на праві власності.

ВСУ скасував рішення ВАСУ, а постанову та ухвалу судів попередніх інстанцій залишив в силі.

ВСУ роз’яснив, що у розумінні ПК платником земельного податку є власник земельної ділянки або землекористувач, якими може бути фізична чи

юридична особа. Обов’язок сплати цього податку для його платника виникає з моменту набуття (переходу) в установленому законом порядку права

власності на земельну ділянку чи права користування нею і триває до моменту припинення (переходу) цього права.

також переходить право оренди на цю земельну ділянку Обов’язок зі сплати податку за земельну ділянку

За частиною третьою статті 7 Закону України «Про оренду землі» до особи, якій перейшло право власності на житловий будинок, будівлю або споруду,

що розташовані на орендованій земельній ділянці, також переходить право оренди на цю земельну ділянку.

Договором, який передбачає набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, припиняється договір оренди земельної ділянки в

частині оренди попереднім орендарем земельної ділянки, на якій розташований такий житловий будинок, будівля або споруда.

фізична чи юридична особа набула право власності на будівлю або його частину Обов’язок зі сплати податку за земельну ділянку

ВСУ зазначив, що якщо певна фізична чи юридична особа набула право власності на будівлю або його частину, що розташовані на орендованій

земельній ділянці, то до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що

були у попереднього землекористувача (позиція ВСУ у постанові від 08.06.2016 у справі №21-804а16).

ВСУ дійшов висновку Обов’язок зі сплати податку за земельну ділянку

ВСУ дійшов висновку, що до нового власника об’єкта нерухомості переходить і встановлений податковим законом обов’язок зі

сплати податку за земельну ділянку, на якій розташоване набуте ним майно.

А тому ВСУ визнав вірним висновок судів першої та апеляційної інстанцій про протиправність рішення та його скасування, оскільки в період, за який

проведено перевірку нежитлові приміщення перебували у колективній власності кількох юридичних осіб, право власності яких було зареєстроване у

встановленому законодавством порядку, тому після відчуження частини об’єкта нерухомості та його реєстрації в БТІ за іншими особами позивач не

повинен сплачувати орендну плату за земельну ділянку, користувачем якої не є (постанова від 12.09.2017 у справі № 21-3078а16).

Раздел имущества супругов

Раздел имущества супругов

Раздел имущества супруговРаздел имущества супругов

Раздел имущества супругов при расторжении брака в Украине

Каждый раздел имущества при разводе – это сугубо индивидуальный процесс, который осложнен массой нюансов. Мало знать законы – необходимо

научиться аргументировать свою позицию, подготовить мощную доказательную базу и «подойти» к судебному разбирательству во всеоружии.

http://povestka.com.ua

Раздел имущества по закону. раздел имущества по договору

Украинский законодатель четко определил: все вопросы, связанные с разделом совместно нажитого имущества, индивидуальной собственности регулируются нормами Семейного кодекса Украины.

Супругам предложены два варианта: добровольный либо принудительный раздел имущества.

В любом случае право совместной собственности будет прекращено и появится право отдельных лиц.

Следует понимать, что имущество супругов может быть двух видов:

 • Общее, которое было нажито совместно в период брака (подлежит разделу). Движимое и недвижимое имущество, денежные сбережени, ценное оборудование делятся между супругами в равных долях.
 • Частное. Приобретенное до брака или получено в период совместно проживания по наследству, договору дарения и т.д. Оно не подвергается разделу. К частной собственности также относят: вещи личного пользования, драгоценности, страховые выплаты, премии, награды.

Если супруги состоят в браке, но проживают раздельно, к частной собственности могут быть отнесено все имущество, приобретенное в этот период.

Разделить совместно нажитое имущество можно, и не дожидаясь официального развода. Но даже если расторжение брака уже стало

юридическим фактом – у вас есть 3 года, чтобы оспорить право собственности на совместно нажитое имущество.

ДОГОВОР О РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА

Есть желание избежать судебного разбирательства? Такую возможность дают нормы Гражданского кодекса Украины. Договор о разделе имущества – это

добровольное согласие двух супругов по всем важным вопросам. Подобная «сделка» оформляется как гражданское соглашение и заверяется нотариально.

Документ содержит сведения:

 • О праве каждого супруга на имущество.
 • Четко определяет доли.
 • Имеет сведения об отказе в будущем претендовать на разделенное имущество.

Контракт является основанием для нотариуса выдать новый документ, который является правоустанавливающим на объекты недвижимости.

РАЗДЕЛ ДЕТЕЙ ПРИ РАЗВОДЕ

Самая сложная ситуация – это определение места жительства детей.

Ребенок при разводе не является субъектом раздела собственности. Дети и так являются законными наследниками родителей, поэтому закон не предполагает их участия в разделе имущества. Однако, суд учитывает интересы ребенка и вправе присудить большую долю имущества родителю, с которым он будет проживать.

Если супруги не пришли к единому решению по поводу проживания детей – вердикт будет вынесен судом. При этом учитываются интересы ребенка:

 • Материальное положение одного из супруга.
 • Возможность полноценно реализовывать родительские права и обязанности.
 • Наличие аморального поведения, серьезных заболеваний (наркомания, алкоголизм).
 • Заключение органов опеки и попечительства, которые исследуют будущие условия проживания ребенка.

Суд призван максимально оценить ситуацию, и принять правильное решение, при этом учитывается и мнение самого ребенка. Неважно с кем из родителей

проживает ребенок – супруги имеют обязательства по его содержанию, неограниченны в общении с ним.

Законодатель требует выплаты алиментов. Если родители достигли соглашения и решили с кем проживет ребенок – необходимо предоставить письменное соглашение с указанием суммы алиментов.

Законодатель не устанавливает срока исковой давности для иска о взыскании алиментов. Единственное ограничение – претензии должны быть предъявлены до достижения ребенком совершеннолетия.

РАЗДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ РАЗВОДЕ

Общее жилье супругов при разводе – самая проблематичная категория, так как каждый пытается сохранить его в неделимом виде.

Но законодатель четко определил: совместно нажитая недвижимость, приобретенная в период брака, должна быть поделена на равные доли.

РАЗДЕЛ ЖИЛЬЯ: КВАРТИРЫ ИЛИ ДОМА

Нормы семейного кодекса требуют поделить недвижимое имущество пополам, выделив доли. Далее, предполагается продажа жилища и раздел денежной

суммы. Но не все так однозначно: если суд установит, что имущество является частной собственностью, или при его разделе страдают интересы ребенка –  большую часть дома присудят одному из супругов.

Какие факты учитываются:

 • Жилье было приобретено до брака.
 • Право собственности наступило в случае дарения, наследия или приватизации жилья.
 • Один из супругов может доказать, что при покупке квартиры помимо общей суммы он вкладывал личные средства.
 • В случае раздела квартиры в равных долях пострадают интересы ребенка.
 • Будет доказан факт приобретения недвижимости исключительно на личные средства одного из супругов.
 • Будут предоставлены документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг только одним супругом, приведены факты значительного улучшения жилищных условий (ремонт, перепланировка и т.д.).

Суд тщательно изучит доказательную базу и примет решение об изменении присуждаемых долей квартиры или дома.

РАЗДЕЛ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Разделить землю в натуре часто не представляется возможным. Но супруги могут добровольно составить договор, который будет содержать сведения о

праве собственности на долю в участке. Соглашение не достигнуто – суд примет решения, руководствуясь принципом делимости и выделения долей в

совместном имуществе. Нормы, которые позволяют разделить участок, с учетом того что каждый супруг сможет сохранить за собой право на землю:

 • 2,0 гектара для ведения крестьянского хозяйства.
 • 0,12 гектар для ведения садоводства.
 • 0,25 гектара (в селах) для строительства и обслуживания дома. В поселках — 0,15 гектар, в городах – 0,10 гектар.
 • 0,10 гектар – для дачного строительства.
 • 0,01 гектар – для постройки гаража.

Если земельный участок не соответствует приведенным цифрам – суд признает его неделимым, а кадастровые органы не возьмут его на учет.

Но существует выход из такой ситуации:

 • Продать земельный участок и разделить полученные деньги.
 • Один из супругов может в добровольном порядке отказаться от выделения его доли и истребовать стоимость земли со второго супруга.
 • Участок может пребывать в совместной собственности, при этом определяется режим его использования.

Но, если участок был приобретен до брака, получен в дар, приватизирован, не был облагорожен и не вырос в цене – вопрос о разделе участка не возникает.

РАЗДЕЛ БИЗНЕСА ПРИ РАЗВОДЕ

Украинское законодательство дает четкое определение совместного имущества: вещи, недвижимость, капиталы принадлежат супругам в равных

долях. Так что если один из супругов в период брака оформил статус юридического лица, стал соучредителем предприятия (внеся долю в уставной

капитал), второй супруг имеет право истребовать свою часть активов. То есть супруг имеет право лишь на долю, а не на все имущество предприятия: делятся

акции, облигации, паи, счета и т.д. Необходимо оценить долю в капитале, доказать, что она была внесена за счет совместных денежных средств супругов.

По-иному дело обстоит с частными предпринимателями.

Имущество физического лица предпринимателя или частного предприятия – не признается объектом общей совместной собственности мужа и жены.

Супруг имеет право истребовать лишь долю полученных доходов от деятельности.

РАЗДЕЛ МАШИНЫ ПРИ РАЗВОДЕ

Совместно нажитое авто – является имуществом, которое подлежит разделу. Если не достигнуто мирное соглашение – транспортное средство продается и

супругам присуждается денежная компенсация в равных долях. Доказан факт приобретения имущества до брака, дарение, наследие – вопрос о разделе не возникает.

ПОМОЩЬ ОПЫТНОГО АДВОКАТА ПРИ РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА

Несмотря на то, что законодательство четко разъясняет права и обязанности супругов, раздел имущества лучше доверить профессиональному правозащитнику.

Только специалист способен:

 • Подготовить мощную доказательную базу. Раздел имущества супругов
 • Четко аргументировать и доказать вашу позицию в суде. Раздел имущества супругов
 • Защитить интересы и не позволить другой стороне на вас давить.
 • Активно участвовать в процессе, разработать выигрышную стратегию, полностью переломить ход дела в вашу пользу. Раздел имущества супругов
 • Виртуозно владеть законом, используя в вашу пользу его несовершенства, правовые коллизии. Раздел имущества супругов
 • Предложить лучший сценарий развития событий и добиться победы в суде, минимизируя потери. Раздел имущества супругов
как оформить раздел имущества после развода
раздел имущества при разводе украина 2017
раздел имущества при разводе при наличии детей украина
раздел квартиры при разводе если есть ребенок украина
раздел приватизированной квартиры при разводе украина
раздел имущества после развода сроки украина
раздел имущества при разводе украина 2016
раздел бизнеса при разводе украина

 

Расторжение брака

Расторжение брака (развод)

Процедура расторжения брака в Украине

Расторжение брака в Украине возможно в следующих формах определенных законом:
Расторжение брака

 1. В органах РАГС — государственной регистрации актов гражданского состояния
 2. В органах судебной власти

В органах РАГС развод (расторжение брака) производится по взаимному согласию супругов на расторжение брака, с условием что супруги не имеют общих детей несовершеннолетнего возраста.

В таких случаях супруги  обращаются в РАГС по месту регистрации (прописки) одного из них и подают заявление о расторжении брака установленного законом образца.

http://povestka.com.ua

Семейным законодательством Украины установлено, что расторжение брака осуществляется не сразу, а не раньше чем через один месяц с момента подачи

совместного заявления о расторжении брака. На протяжении этого времени у супругов есть право отозвать свое заявление о разводе.

Расторгнуть брак в судебном порядке Вы можете в следующих случаях:

 1.  Один из супругов против расторжения брака
 2.  Или согласен но у супругов есть общие несовершеннолетние дети
Срок расторжения брака, как правило, составляет:

В среднем до двух месяца при оформлении расторжения брака в Харькове через судебный процесс, в случаях обоюдного согласия сторон.

Если бракоразводный процесс проходит без согласия мужа или жены то это может занять 2 — 4 месяца, но часто встречаются случаи,  когда вторая сторона затягивает процесс и он может занять больше 4 месяцев.

При рассмотрении судом спора о расторжении брака, в случаях отсутствия у супругов взаимного согласия на развод, судьей могут быть предприняты меры

к примирению супругов, целью  которых является предотвращение импульсивных, необдуманных  решений и намерений супругов по расторжению брака.

Но при установление судом фактов невозможности совместного проживания, ведения хозяйства и сохранения семьи, суд имеет право не прибегая к процедуре примирения сторон принять решение о разводе.

Документы на развод  необходимые для расторжения брака в судебном порядке:

 1. свидетельство о заключении брака,
 2. копия паспорта одного из супругов,
 3. свидетельство о рождении ребенка.

В случаях, когда один из супругов против расторжения брака или же когда оба согласны на развод, но у них есть несовершеннолетние дети, по

законодательству Украины один из супругов может инициировать расторжение брака через суд.

Для начала нужно направить исковое заявление о разводе в суд. Исковое заявление о расторжении брака подразумевает под собой наличие спора

между женой и мужем. Исковое заявление подается тем из супругом, который желает расторгнуть брак. Также в иске о разводе у Вас есть возможность

указать и требования об определении места жительства ребенка и о разделе имущества супругов.